Totul este despre Isus

de Mark Brink

În ceea ce-L privește pe Isus, musulmanul tipic va spune: „Cartea noastră sfântă afirmă nașterea Lui din fecioară, calitatea Lui de profet, puterea Lui de a înfăptui minuni și întoarcerea Lui iminentă.” Această afirmație sună ca ceva ce ar putea afirma cu ușurință orice creștin. Cu toate acestea, realitatea este că, în majoritatea contextelor islamice, cel mai bun lucru pe care l-ar putea face un musulman – să-L accepte pe Isus ca Mântuitor – este văzut de către comunitatea islamică drept cel mai rău lucru pe care l-ar putea face. Isus este subiectul celei mai pline de încărcătură discuții teologice pe care o poți avea cu un musulman și este în același timp cel mai important. Trebuie să fim întotdeauna conștienți de redefinirea islamică a persoanei și lucrării lui Hristos. Mărturia noastră plină de dragoste față de musulmani trebuie să fie ferm fundamentată pe adevărurile biblice ale întrupării și răstignirii lui Isus.

Comparându-l pe Isa din Coran cu Isus din Biblie

Citind cartea sfântă a musulmanilor, Coranul, veți descoperi că Isus este numit Isa. De unsprezece ori Coranul se referă la Isa ca Mesia. Alte titluri coranice pentru Isa sunt: slujitor sau sclav al lui Allah, un profet pentru evrei, un mesager (rasul) cu o carte (Injilul) de la Allah, un duh de la Allah și un semn pentru oameni. Pe măsură ce interacționați cu musulmanii, veți descoperi că titlurile coranice ale lui Isa implică înțelesuri total diferite față de cele din Biblie. 

Ar putea exista câteva lucruri superficiale în comun, însă o cercetare continuă va dezvălui diferențe ireconciliabile. Coranul transmite propriul mesaj aparte despre Isus – menit să corecteze, să reinterpreteze și să înlocuiască revelațiile biblice anterioare. Atunci când împărtășim Vestea Bună cu musulmanii, este important să înțelegem că cele două diferențe ireconciliabile, cele mai importante cu privire la Isus, sunt întruparea și răstignirea Sa. Haideți să-l investigăm pe Isa din Coran și pe Isus din Biblie.

In Coran, Isa este o creație a lui Allah

Coranul este plin de povestiri incomplete, în special cu privire la viața, lucrarea și scopul lui Isus. În timp ce încearcă să redefinească persoana și misiunea lui Isus, Coranul înalță persoana și misiunea lui Mahomed. Din cele 93 de locuri în care Coranul vorbește despre Isa, majoritatea fac referire la nașterea sa. Coranul dorește să infirme și să schimbe Scripturile anterioare (Biblia) în ceea ce privește întruparea.

Cele două pasaje principale din Coran care au de-a face cu nașterea lui Isa sunt Sura 3:33-49 și Sura 19:16-34. Atât Coranul, cât și Biblia, vorbesc despre îngerul care a fost trimis la fecioara Maria pentru a anunța nașterea unui fiu. În Coran, Mariei i se spune să-și numească fiul „Isa al-Messiah”. În Biblie, El trebuie să fie numit „Isus, Mesia”. Isa din Coran este doar o creație a puterii lui Allah (3:47) și un urmaș fizic al Mariei (19:35). Coranul îl menționează pe Isa ca fiind „fiul Mariei” de 23 de ori – subliniind nașterea sa naturală și nepunând accentul pe existența sa eternă.

Minuni coranice atribuite lui Isa

Bebeluș fiind, Isa vorbește încă din leagăn (3:46) – în mod evident, derivat din povestiri apocrife. În Sura 19:30-33, Isa din nou vorbește din leagăn și pretinde că este un slujitor al lui Allah. Bebelușul Isa continuă să susțină că i-a fost dată o carte (Injilul) și a fost numit ca profet. Prunc fiind, Isa creează porumbei din lut și le insuflă viață, cu permisiunea lui Allah (3:49). Ca adult, Isa vindecă orbii și leproșii și învie morții (3:49). Sura 2:87 afirmă că minunile atribuite lui Isa sunt dovezi clare că el a fost trimis oamenilor ca un semn de la Allah. Este important de observat faptul că Isa face aceste lucruri prin „voia lui Allah” (cu permisiunea lui Allah) – și doar ca o făptură creată. În mod ironic, renumitul comentator musulman, Yusuf Ali, afirmă abilitatea lui Isa de a face aceste lucruri în Coran, însă respinge relatări similare din Biblie. Isa redefinit de Coran este un profet cu o narațiune unică a nașterii, o făptură creată care este un sclav al lui Allah și un semn pentru oameni. În mod atent, dar clar, Coranul neagă adevărul întrupării.

Coranul neagă moartea lui Isa

Pentru creștini, Isus Hristos, Mielul perfect al lui Dumnezeu, S-a întrupat pentru a ispăși păcatele omenirii. Musulmanii consideră un lucru de necrezut ca Allah să permită ca veneratul profet Isa să sufere umilința de a muri pe cruce. Acest lucru îi ajută pe creștini să înțeleagă de ce Coranul configurează o cale ca Isa să scape de cruce. Înainte să poată fi răstignit, Allah îl salvează pe Isa – „te voi înălța la mine” (Sura 3:55). În teologia islamică, nu este nevoie de ispășire. Fiecare om se naște pur și când păcătuiește este doar o greșeală. Adevăratul păcat al omului este uitarea și uitarea nu este considerată „un păcat îngrozitor împotriva lui Allah”. În islam nu este nevoie de o jertfă substitutivă pentru păcat. Pentru a plăti pentru propriile păcate, fiecare persoană trebuie să împlinească cerințele lui Allah, inclusiv aceea de a face suficiente fapte bune. Sura 19:33 vorbește despre Isa referindu-se la „ziua în care voi muri”, iar în Sura 4:157, evreii se laudă că „noi l-am omorât pe Mesia Isus”. Cu toate aceste, Coranul afirmă cu emfază: „în vreme ce ei nu l-au omorât, nici nu l-au răstignit pe cruce, ci a fost făcut cineva să semene cu el” (Sura 4:157).

Diverse interpretări ale Surei 4:157 includ:

1. Allah a făcut ca Isa să semene cu un altul, pe care l-au răstignit. Când l-au văzut pe cel mort, ei au spus: „Fața este fața lui Isa, dar trupul nu este trupul lui” (Al-Jalalain).

2. Allah i-a spus lui Isa că-l va duce la cer. El le-a spus prietenilor lui: „Cine este gata să ia asemănarea mea asupra lui și să fie răstignit și să intre în paradis?” Unul dintre ei a răspuns și Allah l-a făcut să semene cu Isa și el a fost ucis și răstignit (Al-Baidawi).

3. Cuvintele „li s-a părut așa” înseamnă că ei și-au imaginat sau au presupus că l-au ucis și răstignit. Dar el este încă în viață deoarece Allah l-a luat la el (Al-Zamakhshari).

4. El a fost pe cruce, dar apoi a fost luat jos de pe cruce fiind încă în viață, și-a revenit, a călătorit în Asia și a murit de moarte naturală mulți ani mai târziu în Kashmir (Ahmadiyya).

Țineți minte că în primele secole, docetiștii, creștinii eretici, nu erau de acord cu adevărul Scripturii și propovăduiau faptul că Mesia Se putea transforma pe Sine dintr-o imagine în alta. Docetiștii afirmau că atunci când dușmanii lui Isus au venit să-L aresteze, El a aruncat asemănarea Sa asupra altui om care a fost răstignit în locul Lui, dar El Însuși a fost înălțat la Cel care L-a trimis. Ei nu credeau că Dumnezeu L-ar lăsa pe Mesia să fie răstignit. Câțiva docetiști trăiau în Peninsula Arabică. S-a sugerat că Simon din Cirena, fiul văduvei din Nain sau chiar diavolul ar fi luat locul lui Isus. Evanghelia lui Barnaba (un document discreditat din secolul al V-lea) vorbește despre îngeri care L-au salvat pe Isus și ar fi aruncat asemănarea Lui asupra lui Iuda. Din nou, în timp ce interpretările islamice ale Surei 4:157 diferă, toți erudiții musulmani sunt de acord că Isa nu a avut o natură divină și că nu a murit pe cruce ca jertfa perfectă pentru păcatele întregii lumi.

Problema pe care musulmanii o ridică pare similară cu cea care i-a tulburat pe evrei – era prea greu să creadă că Dumnezeu ar permite ca Mesia să moară de o astfel de moarte. Ei au refuzat să accepte un Mesia slujitor, suferind, în locul unui Mesia regesc, domnind triumfător. Cu toate acestea, câteva versete din Coran afirmă în mod clar faptul că atunci când mesagerii au fost trimiși la oameni cu un mesaj nedorit, unii au fost abuzați și chiar uciși (Sura 2:87; 3:183). Atunci, ce a fost diferit cu privire la Isus? Divinitatea lui Isus și moartea lui ispășitoare de pe cruce ca jertfă pentru păcat pur și simplu nu se potriveau cu cadrul teologic islamic; așadar, islamul a simțit nevoia de „a inventa” o modalitate prin care Isus să ocolească episodul răstignirii.

Împărtășindu-L pe Isus din Biblie

În cartea sa, Isus din Coran, Geoffrey Parrinder vorbește despre descrierea coranică a lui Allah. El pictează o imagine vie a modului în care musulmanii trăiesc cu un dumnezeu care nu se revelează pe sine. În schimb, musulmanii trăiesc cu o divinitate misterioasă, capricioasă, care nu poate fi cunoscută:

Ca în nici o altă carte, Coranul portretizează o făptură absolut copleșitoare, care se proclamă pe sine unor oameni care n-o cunoșteau. Nici măcar în Vechiul Testament nu găsim o omnipotență și transcendență atât de extremă. Și în nici un alt loc Dumnezeu nu este revelat atât de enigmatic, atât de înspăimântător și atât de misterios.

Această imagine este într-un contrast extrem cu Biblia, unde Dumnezeu îl creează pe om pentru părtășie, îl caută pe om chiar și atunci când el păcătuiește și îi oferă răscumpărare din starea lui de păcat. Ce istorisire uimitoare avem să împărtășim cu prietenii noștri musulmani! Avem privilegiul minunat de a le spune despre cum Isus este prevestit în Vechiul Testament și cum este revelat pe deplin în Noul Testament.

Isus Hristos: Emanuel și Mielul lui Dumnezeu

Așadar, de unde să începem în încercarea de a-L împărtăși pe Isus din Biblie musulmanilor? Cele două nume care ilustrează întruparea și ispășirea sunt un bun punct de plecare. Isus este Emanuel, Dumnezeul Atotputernic, care a venit în trup. El este, de asemenea, Mielul fără de păcat al lui Dumnezeu, care singur ia păcatele lumii.

În Căutându-l pe Allah, L-am găsit pe Isus, fostul musulman Nabeel Qureshi vorbește despre lupta lui în a-L înțelege pe Isus din Biblie: „Nu puteam să cred. Pur și simplu nu putea fi adevărat. Isus nu putea fi Dumnezeu. Trebuia să fie vreo altă explicație, altfel familia mea și toți cei pe care îi iubeam erau prinși într-o minciună. Dacă Isus cu adevărat a pretins că este Dumnezeu, atunci Coranul este greșit și islamul este o religie falsă.” Qureshi avea un prieten creștin care cu credincioșie îi citea din Scriptură și cu răbdare i-L prezenta pe Isus drept răspunsul la toate întrebările lui. Qureshi s-a predat lui Isus, ca Emanuel și Miel al lui Dumnezeu! Mă rog ca Duhul Sfânt să vă conducă să-L împărtășiți pe Isus din Scripturi cu prietenii voștri musulmani.


Articol apărut în: Intercede (publicația bilunară a Global Initiative: Reaching Muslim Peoples), vol. XXXVI, nr. 5, Septembrie/Octombrie 2019

Be the first to comment

Leave a Reply