Ultimele articole

Editorial

Străinul

Preaiubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători…  1 Petru 2:11 Avraam, Isaac, Iacov, Iosif, Moise, Aaron, Rut, Elimelec, Naomi, Samson, David, Urie, Ezra, Neemia, Șadrac, Meșac, Abed-Nego, Estera, Mardoheu, Daniel, Ezechiel, Hagai, Zaharia, Zorobabel, Iosua – [...]

20/12/2017 // 0 Comments

Semnele apostoliei autentice

Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi.  (2 Corinteni 12:12) Potrivit apostolului Pavel, Domnul Isus Hristos a dat Bisericii Sale cinci slujbe absolut necesare funcționării și creșterii ei: apostoli, [...]

20/08/2017 // 0 Comments

Chemarea la suferință

Și la aceasta ați fost chemați; fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, ca să călcați pe urmele Lui. (1 Petru 2:21) Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care cheamă. L-a chemat pe primul om, imediat după facerea lui, pentru a avea părtășie cu el (Genesa 3:9). Mai [...]

30/06/2017 // 0 Comments

Chemarea lui Dumnezeu și chemarea lumii

Căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmația. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine… (2 Timotei 4:10, 11) Trecuseră doar vreo 6-7 ani de când numele lui Dima apărea pe o listă [...]

20/04/2017 // 0 Comments

Asaltul asupra chemării

De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră… (2 Petru 1:10) Apostolul Petru se apropia de 70 de ani când a scris această ultimă epistolă. Simțea că sfârșitul vieții lui pământești este aproape și că profeția Mântuitorului se [...]

20/02/2017 // 0 Comments

Acum e kairos-ul României!

Scriitorii Noului Testament folosesc doi termeni din limba greacă pentru a defini conceptul de timp sau de vreme: kronos și kairos. Primul are mai mult o conotație cantitativă și marchează durata sau succesiunea timpului. Cel de-al doilea, kairos, se referă în special la oportunitățile care pot apărea la un moment dat. [...]

12/07/2013 // 0 Comments

Duhul Sfânt pentru slujirea la mese

În misiune noi nu dăm de mâncare orfanilor, nu facem școli, nu ajutăm refugiații, ci zidim Împărăția. Astfel, chiar și cei care slujesc la mese trebuie să fie plini de Duhul! [...]

10/05/2013 // 0 Comments

Între două chemări

„Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul …” (Fapte 6:2b) Cu ceva timp în urmă, pe vremea comuniștilor, se spunea că școala care produce cei mai mulți pastori și predicatori din România este Politehnica. Cu siguranță era mult adevăr în această zicere. Seminarul [...]

10/03/2013 // 0 Comments

Între două puteri: Duhul Sfânt și banii

„Ci voi veți primi o putere, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi…” (Fapte1:8) Dacă cineva ar fi vizitat o biserică penticostală românească pe la sfârșitul anilor 1950 și începutul anilor `60, cu siguranță ar fi găsit o biserică foarte asemănătoare cu cea în care am [...]

09/01/2013 // 0 Comments