Fundația Noi Frontiere

Str. Argintului, Nr. 2/2, cod 400243 Cluj-Napoca, Romania

Telefon: 0745 356 544
E-mail: office@noifrontiere.ro
www.noifrontiere.ro

Orice donaţie poate fi trimisă la:
FUNDATIA NOI FRONTIERE
Banca Comercială Română, Agenţia Mănăştur, Cluj-Napoca
cod IBAN:  RO19 RNCB 0298 1137 6939 0001 (RON)
                    RO24 RNCB 0298 1137 6939 0008 (EUR)
swift:          RNCBROBU