Cele două numere escatologice

…până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și al fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei.

Apocalipsa 6:11

…o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Romani 11:25

Nu cred că există un număr care să îi fascineze sau să îi preocupe mai mult, atât pe credincioșii practicanți cât și pe speculanții apocaliptici, ca ezotericul și misteriosul 666.

666 este de departe numărul cel mai accesat și mai comentat de către locuitorii planetei, fie ei creștini sau necreștini. Dacă pentru conspiraționiști și pentru falșii profeți apocaliptici, crearea și menținerea psihozelor pornind de la interpretarea lui 666 face parte din fișa postului, nu pot să îi înțeleg pe creștinii care au ajuns atât de obsedați de „numărul numelui Fiarei”, încât nu mai văd vreun alt număr prin Scripturi, în afară de înspăimântătorul și paralizantul 666. 

Îl descoperă cu frenezia specifică căutătorilor de comori, în cele mai neașteptate și neobișnuite locuri, de pe eticheta borcanului cu pastă de tomate, până pe coada ursulețului de plus al copilașului sau în cip-ul cardului de sănătate.

Dacă ar fi să facem însă o corelație între numerologie și revenirea Domnului Isus Hristos, atunci nu 666 ar trebui să fie numărul care să ne preocupe cel mai mult. Există alte două numere care trebuie să se „împlinească” înainte de sfârșitul actualei epoci din istoria omenirii și instaurarea plenară a Împărăției lui Hristos pe pământ. 

Primul număr escatologic care trebuie să se împlinească înainte de sfârșitul acestui veac, este cel al etniilor care intră în Împărăție. Despre acest număr, înțeleg eu, vorbește apostolul Pavel, când leagă mântuirea lui Israel de realizarea lui: „o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ține până va intra numărul deplin al Neamurilor” (Romani 11:25). 

Un număr fix, exact de oameni care să fie mântuiți, așa cum se predică deseori, este în dezacord cu mesajul de dragoste al lui Dumnezeu, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului (1 Timotei 2:4), și cu mesajele transmise în Scripturi, în care, Dumnezeu vorbește despre sămânța lui Avraam, că va fi precum pulberea pământului și ca stelele cerului  – imposibil de numărat (Geneza 13:16; 15:5). 

Mulțimea de oameni, din Apocalipsa 7:9, care provin „din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă” care stau înaintea scaunului de domnie al Tatălui, întărește această perspectivă. Sigur că, Dumnezeul Atotștiutor, cunoaște și poate număra orice, inclusiv stelele și pulberea. Imaginea de mai sus, însă, ne comunică măreția și infinitatea dragostei Lui care poate cuprinde, poate îmbrățișa omenirea întreagă, din toate timpurile, indiferent de imensitatea ei. 

Așa că, haideți să nu mai cântăm și să predicăm despre uși de har care ni se trântesc în nas, pentru că nicăieri nu scrie în Biblie despre acest lucru. Citim doar despre uși de har care se deschid să poată intra „plinătatea neamurilor” (etniilor) și apoi, la final, de încă o ușă de har deschisă pentru tot Israelul (Romani 11:25-26). 

Potrivit estimărilor făcute de anumiți antropologi creștini, în lume există circa 15000 de etnii, din care, în jur de 7000 ar fi neatinse cu Evanghelia. Evident toate statisticile au doza lor de eroare. Nu putem fi siguri dacă și pentru Dumnezeu lumea este chiar atât de fărâmițată. Nu știm apoi câte dintre predecesoarele etniilor de azi au fost atinse sau nu, cu Evanghelia în secolele precedente, în special în Asia Centrală și Peninsula Arabiei. Așadar, cifrele referitoare la etnii ar putea fi destul de aproximative. 

Asta nu înseamnă însă că ar trebui să capitulăm și să abandonăm ideea de a duce Cuvântul spre toate etniile și de a face ucenici din rândul lor, așa cum ne poruncește Isus. Dimpotrivă, ar trebui să investim cât mai multe dintre resursele pe care le avem și să îndrumăm cât mai mulți dintre misionari spre aceste grupuri care se pare că nu au avut încă parte de harul ceresc.

Celălalt număr care trebuie să se împlinească este cel al credincioșilor martirizați din pricina Cuvântului lui Dumnezeu și a mărturisirii credinței lor (Apocalipsa 6:9-11). Autorul epistolei către evrei ne spune că numărarea acestora a început odată cu Abel, care a fost ucis de fratele său Cain (Evrei 11:4), și ea continuă și azi, până când acest număr, știut doar de Dumnezeu, se va împlini. Și Isus face referire la această listă onorabilă, listă pe care urma să fie înscris și El, când condamna tratamentul sângeros aplicat de cei neevlavioși trimișilor lui Dumnezeu din toate timpurile (Matei 23: 34-35). 

Citim an de an despre amplificarea prigonirilor împotriva credincioșilor, despre creșterea alarmantă a numărului celor care sunt uciși pentru Hristos pretutindeni în lume, din Coreea de Nord până în Nigeria și din Sri Lanka până în Burkina Faso. Potrivit organizației Open Doors, numărul credincioșilor persecutați în lume a crescut în 2019, față de 2018, cu 15 milioane. Peste 260 de milioane de creștini trăiesc în țări în care nivelul prigoanei atinge cele mai extreme forme de manifestare. În anul care tocmai s-a încheiat, aproape 3000 de creștini au fost uciși pentru credința lor, alți aproape 3700 au fost arestați și întemnițați și peste 8000 au fost abuzați sexual. 

Evident, suntem indignați și revoltați când primim astfel de știri. Ne deranjează mai ales lipsa de reacție și ipocrizia națiunilor care se erijează în protectoare ale drepturilor omului dar care fac atât de puțin pentru creștinii prigoniți. Pe de altă parte, când privim în Scripturi, fără să devenim cinici și indiferenți la durerea fraților noștri, realizăm că așezarea veacului viitor, unde suferința și moartea vor dispărea, nu poate fi realizată fără trecerea bisericii și prin experiența martiriului și fără împlinirea numărului celor uciși din pricina Numelui Lui.

Așadar nu 666 este numărul care ar trebui să ne frământe mintea și imaginația în aceste timpuri. Sunt alte numere mai importante pentru escatosul lui Dumnezeu, care trebuie să se împlinească. Primul număr care trebuie să se împlinească înainte de revenirea lui Isus (Matei 24:14) este cel al etniilor întoarse la Domnul. La împlinirea acestui număr putem și noi, credincioșii sau bisericile, să ne aducem din plin aportul. Să ne rugăm, așadar, pentru mai mulți misionari gata să ducă Vestea Bună la popoarele care nu au auzit-o niciodată. Orice lucrare de lărgire a Împărăției Lui printre etniile păgâne ne apropie și ea, mai mult, de finalul istoriei. 

Apoi, mai trebuie să se împlinească încă un număr, cel al credincioșilor care vor fi uciși pentru Numele Lui. Sigur, atârnă doar de Dumnezeu cine va fi scris pe această listă, deschisă chiar de la începuturile omenirii, de către neprihănitul Abel. Evident, ne cutremură și ne îndurerează orice știre prin care aflăm că încă un creștin a fost adăugat pe această listă exclusivistă. Pe de altă parte, orice nume nou înscris pe listă, ne apropie și mai mult de finalul istoriei și de întâlnirea fericită cu Domnul nostru.

Cluj-Napoca, februarie 2020

About Ghiță Rițișan 40 Articles
Este unul dintre membrii fondatori ai Agenției Penticostale de Misiune Externă, iar din 2008 este președintele organizației. A slujit timp de 17 ani în Dobrogea ca pastor, dar și în proiecte regionale de plantare de biserici. Este fondatorul și președintele Centrului Român de Studii Transculturale din Agigea (Constanța). Este vicepreședinte al PEM (Pentecostal European Mission) și membru în Comitetele Mondiale Penticostale de Misiune (WAGFMC/WPF-MC). Este căsătorit cu Irina, au împreună două fete căsătorite, Irisa și Lea și cinci nepoți. Locuiesc la Cluj-Napoca și sunt implicați în Biserica Penticostală Filadelfia.

Be the first to comment

Leave a Reply