Existența noastră prezentă … între trecut și viitor

Și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit.

Romani 15:20a

Doctorul Luca deschide cartea Faptele Apostolilor amintindu-i lui Teofil (și tuturor destinatarilor scrierilor sale) faptul că în trecut a mai investit timp pentru a scrie o lucrare importantă în care, afirmă el, „am vorbit despre tot ce a început Isus să facă și să spună” (Fapte 1:1), dar la momentul prezent, în noua sa lucrare, urma să se focalizeze pe ceea ce încredințase Hristos bisericii Sale „să facă și să spună” până la revenirea Sa. Analizând intervalul de timp dintre nașterea Domnului și mult așteptata Sa revenire, teologul Gordon D. Fee definește existența prezentă a creștinilor ca fiind „o trăire între vremuri – între începutul și încheierea sfârșitului. Noi trebuie să fim oamenii viitorului în epoca prezentă, oameni care continuă proclamarea Împărăției ca fiind Vestea Bună pentru cei săraci.” Chiar dacă pandemia de Coronavirus aduce cu sine nuanțe din semnele sfârșitului, cei care cunosc Evanghelia trebuie să își asume responsabilitatea de a trăi în prezent ca oameni ai viitorului. 

La Centrul Român de Studii Transculturale (CRST), în ciuda restricțiilor care în acest moment împiedică profesorii să călătorească, neștiind în ce parametri vom putea relua cursurile în campus din toamnă, continuăm să folosim timpul prezent pentru a pregăti misionarii de mâine. În acest articol vă invit să citiți despre relația școlii cu profesorii care vor preda în perioada  31 august – 2 octombrie 2020, Studiile Internaționale de Islam din România (SIIR), preocuparea profesorilor pentru mântuirea musulmanilor și obiectivele pe care le-au stabilit prin cursurile acestea. Pe măsură ce citiți, mă rog ca Duhul Sfânt să vă inspire cum să mijlociți și cum să vă dedicați lucrării pe care Hristos o are de făcut prin biserica Sa printre musulmani.  

Ceea ce este special în acest an, este faptul că fiecare profesor de la SIIR a mai predat la CRST și în trecut, iar în relațiile dezvoltate până în prezent, sunt câteva particularități care fac posibilă desfășurarea acestor cursuri chiar și în condițiile incerte din viitorul apropiat.

Dr. Fred Farrokh reprezintă organizația Global Initiative: Reaching Muslim Peoples, organizație prin care CRST a planificat Studiile Internaționale de Islam din România din anul 2001. Pentru Global Initiative, continuitatea este vitală. Fratele Fred consideră „un avantaj” faptul că „la CRST studenții au fost preselectați ca tineri cu interes pentru misiune și cu chemare la misiune. Chiar dacă clasele de studenți nu sunt mari, ceea ce este important este faptul că toți studenții sunt dedicați Marii Trimiteri. Ei se roagă și se instruiesc pentru această cauză!” 

Iată cum definește profesorul Hannu Lahtinen relația sa cu CRST: „am cunoscut minunata școală de misiune din Constanța cu mulți ani în urmă și am predat cursuri, reprezentând organizația finlandeză de misiune FIDA. Dar, din 2018 Domnul m-a chemat să conduc organizația Vocea Martirilor din Finlanda. Am prezentat colegilor mei viziunea CRST și invitația primită de a preda un curs despre slujirea în context musulman. Ca organizație prețuim moștenirea primită de Vocea Martirilor prin fondatorii săi români, Richard & Sabina Wurmbrand, iar istoria CRST, prin care au fost pregătiți misionari care slujesc acum în zone în care creștinii sunt persecutați, ne încurajează să dezvoltăm un parteneriat puternic cu CRST.”

Fratele Georg T. este directorul unei organizații internaționale cu aproape 40 de ani de experiență de slujire în țări islamice restrictive. „Apreciem profund faptul că CRST se focalizează pe instruirea și echiparea creștinilor pentru a sluji între musulmani și pentru a pătrunde cu Evanghelia printre grupurile etnice neevanghelizate. Mulți frați și surori au fost instruiți cu succes în această școală și au fost trimiși apoi în astfel de țări. Dorința noastră este să asistăm CRST cu experiența pe care am dobândit-o în aceste decade în care ne-am bucurat de rodul slujirii în lumea islamică. Ne propunem să le predăm studenților strategiile și principiile pe baza cărora nu doar că am reușit să slujim pe termen lung în aceste contexte, dar am avut și harul de a duce Vestea Bună unor grupuri etnice neevanghelizate și de a vedea cum Împărăția lui Dumnezeu a fost instaurată chiar și în circumstanțe extrem de dificile,” transmite cu preocupare fratele Georg.

Dr. Stuart Robinson va încheia predarea cursurilor în cadrul programului SIIR 2020. Deși nu este reprezentantul unei anumite organizații, experiența lui de misionar, pastor, profesor și lider global în diferite foruri misionare îl califică să identifice ceva unic în școala noastră: „CRST este singura instituție pe care o cunosc că există exclusiv pentru a instrui lucrători transculturali cu scopul de a ajunge cu Evanghelia în cele mai neglijate zone din raza de acțiune a misionarilor. Acesta este al 10-lea an în care investesc din timpul meu pentru a ajuta CRST-ul să își împlinească mandatul. Ultima poruncă a lui Isus trebuie să fie prima noastră prioritate. De ce să continuăm modelul actual, când în țările care ar putea trimite misionari, oamenii continuă să audă Evanghelia în fiecare săptămână, în timp ce rămân atât de mulți oameni care nu au auzit Evanghelia încă nici pentru prima dată?”  

Ceea ce este important pentru profesorii noștri este faptul că în acest moment, chiar în timpul pandemiei, Dumnezeu pregătește atât lucrătorii, cât și secerișul spiritual printre musulmani.

Dr. Fred Farrokh reflectă asupra faptului că „fiecare persoană din lume încearcă să înțeleagă ce se întâmplă prin această pandemie și de ce a venit. Este judecata lui Dumnezeu? Este doar un fenomen natural? Musulmanii sunt înclinați să considere că toate evenimentele din viața oamenilor sunt dinainte determinate de destin – asta înseamnă că totul se întâmplă cu voia lui Allah, iar voia lui nu poate fi schimbată. Acest lucru face mult mai dificil procesul de a înțelege ce se întâmplă în lume, mai ales într-o vreme în care musulmanii au tot mai multe întrebări. Asta ne face să observăm că musulmanii, în această perioadă de incertitudine, sunt deschiși față de Evanghelie. Iar pentru că holdele sunt albe, gata pentru seceriș, este nevoie de lucrători. Am observat că studenții noștri români tratează cu seriozitate chemarea lui Dumnezeu și misiunea Sa. Acesta este cel mai potrivit timp din istoria misiunii pentru a fi implicat în misiune printre musulmani. Trezirea a început deja în multe locuri.” 

Fratele Hannu, care personal a slujit ca misionar printre musulmanii din Orientul Mijlociu, pare prea direct când spune: „știu că a lucra printre musulmani nu este cel mai înalt vis pentru creștinii contemporani. Nici eu nu am vrut să merg acolo, aveam o părere foarte negativă despre musulmani, dar Dumnezeu m-a conștientizat despre mandatul Său din Matei 24:14, încă neîmplinit. Apostolul Pavel și-a propus să predice Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese încă vestit. Dacă astăzi este nevoie să facem undeva misiune, atunci este printre musulmani. Dacă nu vă place să citiți cărți groase, atunci citiți istoria misiunii printre musulmani. De 1400 de ani nu s-au făcut prea multe în acest domeniu și nu sunt multe de spus. Însă, de vreo 40 de ani Dumnezeu a început lucrări deosebite. În zilele noastre, mulți musulmani sunt plini de frică, le este groază de moarte și se întreabă: << De ce este Allah atât de departe? >> Chiar dacă în exterior par aroganți și mândri, în lăuntrul lor sunt îndurerați, sătui de război și de minciună. Dacă ne raportăm sincer la Evanghelie, vom accepta că Dumnezeu ne trimite la musulmani, pentru că acolo sunt grupurile etnice neatinse cu Evanghelia.”  

Privind cu ochi spirituali spre criza actuală, fratele Georg consideră că „trebuie să răscumpărăm vremea și să folosim cu mare grijă acest timp pentru a echipa lucrătorii care să meargă în lumea musulmană. Aceasta este o vreme ideală pentru studiu și pregătire. Curând, când pandemia se va încheia, ușile multor țări islamice se vor deschide din nou. Atunci vom avea multe oportunități de slujire, majoritatea ca urmare a suferinței pe care a generat-o pandemia. Pentru acest nou anotimp de slujire vor fi necesari oameni bine pregătiți.”

Fiind vorbitor de limbă arabă, urmărind mereu programele de știri din Orientul Mijlociu, fratele Stuart ne dezvăluie următoarele: „când pandemia a început, toți predicatorii musulmani transmiteau ascultătorilor lor faptul că asta este judecata lui Allah peste China ca urmare a comportamentului brutal al chinezilor comuniști față de musulmanii uiguri. Mesajul era că musulmanii nu au de ce să se teamă! Alții au spus că pandemia a fost trimisă pentru a produce suferință non-musulmanilor necredincioși din lume. Iar alții au insistat că rugăciunea la locurile sfinte și sărutarea mormintelor unor strămoși respectați în islam garantează protecție. Acum, musulmanii sunt într-o mare confuzie, pentru că niciuna dintre aceste afirmații nu s-a dovedit adevărată. Înfricoșați de ceea ce se va întâmpla în viitor, mulți musulmani au început să întrebe despre Isus.” 

Iată ce își propun profesorii SIIR să cunoască studenții CRST în urma cursurilor predate de ei:

 • cum lucrează Dumnezeu între musulmani în generația noastră și care este rolul bisericii în această trezire;
 • care sunt credințele și practicile musulmanilor în raport cu credința creștină și practicile biblice; 
 • modul în care islamul fuzionează cu animismul;
 • modul în care Evanghelia lui Isus, predicată în puterea Duhului Sfânt, reprezintă adevăratul răspuns la nevoile musulmanilor care practică islamul popular;  
 • modul în care musulmanii provoacă astăzi biserica lui Hristos și care sunt modalitățile de a răspunde obiecțiilor aduse de aceștia; 
 • faptul că nu trebuie să ignore persecuția, ci să adopte strategii prin care să-i facă față și modalități de a susține creștinii persecutați;
 • care sunt principiile și strategiile biblice pentru o slujire eficientă în zonele restrictive;
 • cum pot intra și rămâne într-o țară închisă misionarilor și cum pot dezvolta lucrări prin care să fie evanghelizat un anumit grup etnic neatins cu Evanghelia (majoritatea grupurilor etnice neatinse cu Evanghelia sunt situate în țări/zone dificile, în care se intră foarte greu și studenții trebuie să știe cum să ajungă acolo și să rămână până la îndeplinirea scopului evanghelistic);
 • care sunt pârghiile prin care un misionar poate rămâne pe termen lung în lucrare, în ciuda multor dificultăți și restricții, cum se poate echipa pentru a lupta în războiul spiritual astfel încât să obțină victorii cerești;
 • din punct de vedere procentual, creștinismul nu crește, pentru că noi am preferat părtășia mai mult decât vestirea Evangheliei și ne-am mulțumit cu acele puține convertiri, majoritatea biologice (convertirea copiilor din familii de creștini), decât să facem ucenici din rândul celor neatinși cu Evanghelia;
 • dacă vom continua astăzi să facem ceea ce am făcut ieri, mâine vom obține aceleași rezultate și vom fi condamnați declinului și irelevanței;
 • să facem ucenici care să se multiplice este ceea ce Isus așteaptă de la noi. Acest lucru se poate face oriunde și de oricine, iar la finalul acestui curs toți studenții vor avea suficiente cunoștințe pentru a începe împlinirea Marii Trimiteri indiferent de locul în care se vor găsi.  

Pandemia nu L-a luat pe Dumnezeu prin surprindere. El știe resursele pe care le avem la CRST, nevoile studenților, dar și ale musulmanilor. Noi continuăm instruirea și pregătirea la CRST ca și mai înainte, iar dacă profesorii nu vor putea fi în clasă, lângă studenți, tehnologia ne va ajuta să trecem și peste acest inconvenient, organizând cursurile online. Important este ca la timpul prezent, ultima poruncă a lui Isus să fie prima noastră prioritate! 

About Ina Hrișcă 23 Articles
Ina Hrișcă este directorul general al Centrului Român de Studii Transculturale din Agigea, Constanța.

Be the first to comment

Leave a Reply