Conferința Ridică-ți ochii și privește! Satu Mare

de Alina Cătău & Ina Țiclea

Iată, Eu vă spun: Ridicaţi-vă ochii şi priviţi holdele,  care sunt albe acum, gata pentru seceriş. – Ioan 4:35b

Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul Său, în perioada 28-29 octombrie 2022, APME alături de Comunitatea Penticostală din Satu Mare, a organizat Conferința Regională de Misiune Romiscon Ridică-ți ochii și privește, fiind a treia conferință de misiune din anul 2022.

Conferința s-a deschis cu o seară specială de misiune la Biserica Penticostală Casa Domnului cu un program divers având ca temă centrală lucrarea de misiune, holdele care sunt gata de cules.

Fratele Mihai Daniel, pastorul Bisericii Casa Domnului a urat bun venit, fiind urmat de un scurt mesaj al fratelui Bîrle Vasile, președintele Comunității Penticostale Maramureș-Sătmar. Cei doi frați au fost urmați de doi dintre misionarii APME care au adus mărturii din teritoriul de misiune și echipa de studenți de la Centrul Român de Studii Transculturale (CRST), însoțiți de Betuel Adomnicăi, coordonatorul de promovare, care au prezentat școala de misiune și au adus câteva mărturii despre modul în care Dumnezeu le-a făcut chemarea specială la misiune și apoi ne-au condus în cântare.

Mesajul despre misiune, intitulat Urgența și importanța lucrării Marelui Seceriș a fost adus de pastorul D. Mircea Deteșan, având ca bază textul din Ioan 4:27-42.

Sâmbătă, echipa APME s-a împărțit în două, o parte s-a implicat în a mobiliza slujitorii și bisericile din județ în vederea susținerii lucrării de misiune prin rugăciune, iar cealaltă parte în a provoca și chema tinerii la implicare în lucrarea de misiune.

Conferința de tineret a avut loc la Biserica Penticostală Isus Lumina Lumii, unde au fost prezenți aproximativ 200 de tineri cu dorința de a auzi despre lucrarea de misiune. Biserica a fost foarte primitoare și a ajutat la primirea oaspeților, prin pregătirea prânzului și pe partea muzicală și tehnică, pentru o bună desfășurare a evenimentului. Tema conferinței a fost abordată mult mai practic, ridicându-se două întrebări: De ce acum? De ce eu? Aceste întrebări au fost adresate prin prezentarea situației actuale în lume cu privire la răspândirea Evangheliei, popoare la care încă nu a ajuns Vestea Bună, persecuția creștinilor, la acestea adăugându-se mărturii misionare, cu provocare la susținerea în rugăciune a lucrării de misiune. De asemenea, s-au prezentat modalități practice în care lucrarea de misiune și evanghelizarea națiunilor poate fi făcută, printre ele numărându-se: formarea unui grup de rugăciune pentru misiune la nivel de biserică și comunitate, implicare între studenții străini din România în orașele studențești, adoptarea în rugăciune a popoarelor la care Evanghelia nu a ajuns, promisiunea prin credință și altele.

Conferința pentru frații slujitori și soțiile acestora s-a desfășurat la Restaurantul Poiana Codrului, unde au participat în jur de 135 de persoane. Cele trei sesiuni au abordat trei subteme din tema generală Ridică-ți ochii și privește: situația actuală a lumii în ce privește atingerea ei cu Evanghelia; să mergi acolo unde alții nu merg să semene Cuvântul și rolul bisericilor în încurajarea celor pe care Domnul îi cheamă la Marele Seceriș și în susținerea lor în rugăciune și financiar. Mărturiile misionare din teritoriu și de la școala de misiune au întărit mesajele de chemare la implicare.

Fratele pastor și președinte al APME, Gheorghe Rițișan, a susținut prima sesiune a conferinței, prezentând situația misionarilor APME și situația actuală a lumii în ce privește atingerea ei cu Evanghelia, resursele disponibile și resursele implicate în lucrarea de misiune.

La a doua sesiune, fratele pastor Ioan Moldovan, președintele comitetului de referință al APME, a adus o provocare și o încurajare celor prezenți, din Ioan 4:31-32. Pornind de la acest text, fratele pastor și-a exprimat trei dorințe:

  1. Atunci când îți ridici ochii înțelegi că trebuie să mergi acolo unde alții nu merg.
  2. Atunci când îți ridici ochii înțelegi că mântuirea oamenilor este mai importantă decât pâinea cea de toate zilele.
  3. Atunci când îți ridici privirea înțelegi că semănatul și seceratul sunt în același timp și aduc multă bucurie. 

A treia sesiune a fost susținută de fratele pastor Iacob Nicolae, director interimar al școlii de misiune CRST. El a prezentat cele trei resurse umane necesare în lucrarea de misiune și câteva bariere în calea obținerii lor, inspirat din Isaia 6:1-9.

  1. Chemarea de a merge în lucrare. Susțineți pe tinerii din bisericile voastre să meargă în misiune, dacă Dumnezeu îi cheamă și nu le puneți piedici!
  2. Chemarea la rugăciune. Calendarul, grupurile Whatsapp, întâlnirile speciale de rugăciune pot fi o responsabilitate extrem de importantă pe care cu cinste o puteți purta și voi surorile.
  3. Chemarea la dărnicie. Puteți implica biserica dumneavoastră la acest nivel organizând duminica misiunii, făcând o colectă sau încurajându-i pe credincioși să facă o promisiune prin credință.

Duminica, echipa APME, mobilizatorii, colaboratorii și studenții CRST s-au împărțit în 14 echipe ajungând în 24 de biserici din județul Satu Mare pentru a sluji în cadrul serviciilor divine, prin cântare, mărturie și/sau din Cuvânt cu privire la lucrarea Marelui Seceriș. Frații slujitori din bisericile gazdă au fost la înălțime în ce privește primirea echipelor, iar la finalul serviciilor echipele au binecuvântat bisericile cu calendare de rugăciune, pliante cu misionarii, reviste și semne de carte, îndemnând frații și surorile să se roage pentru lucrarea de misiune, pentru misionari, ca Evanghelia lui Dumnezeu să fie propovăduită cu putere la toate neamurile, ca tot mai mulți oameni din orice neam, orice seminție și orice norod să fie mântuiți.

În cele din urmă rămân cele trei: credința că Dumnezeu va binecuvânta slujba noastră în mijlocul vostru, nădejdea că vă veți alătura Marelui Seceriș și dragostea arătată prin purtarea în rugăciune și mijlocirea constantă pentru această lucrare, ca Domnul să deschidă uși pentru Cuvânt și să ne dea putere să facem lucrarea așa cum trebuie.

Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința şi rugăciune pentru toți sfinții şi pentru mine, ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscută cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sunt; pentru ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie să vorbesc. Efeseni 6:18-20

Be the first to comment

Leave a Reply